SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


689 - NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG BỞI ĐỨC TIN 147
Mục sư Trương Đình Phong
2017-11-17
HỘI THÁNH SHALOM

561 - SỐNG THEO GƯƠNG ĐẤN…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-02-17 | 1442 lượt xem

560 - ĐẾN VỚI CHÚA XUÂN …
Mục sư Lê Văn Thái
2016-02-15 | 952 lượt xem

559 - BIẾT ĐÂU NGUỒN CỘI…
Mục sư Bùi Quang Túc
2016-02-11 | 931 lượt xem

558 - PHƯỚC
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-02-09 | 1053 lượt xem

557 - NHỮNG NGÀY SAU RỐT…
Mục sư Trương Văn Tốt
2016-02-06 | 870 lượt xem

556 - NIỀM VUI SÂU ĐẬM…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-02-05 | 1447 lượt xem

555 - CÁCH CHÚA THỎA ĐÁP …
Mục sư Trần Thiện Đức
2016-02-05 | 793 lượt xem

554 - HÃY KÍNH SỢ CHÚA…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-01-28 | 1365 lượt xem

553 - BƯỚC ĐI TRONG ĐƯỜNG…
Mục sư Mã Phúc Thạch
2016-01-28 | 827 lượt xem

552 - CHIẾN THẮNG CÁM DỖ…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-01-25 | 907 lượt xem

551 - HÃY TRAO CHO NGÀI
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-01-20 | 1485 lượt xem

550 - CHÚA SỐNG TRONG TA…
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
2016-01-20 | 842 lượt xem

549 - HƯỚNG NHÌN
Mục sư Lê Phước Thuận
2016-01-25 | 1546 lượt xem

548 - KINH NGHIỆM ĐỜI SỐN…
Mục sư Đặng Phúc Ánh
2016-01-15 | 943 lượt xem

547 - BÁP-TÊM VÀ CÁM DỖ…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-01-13 | 1049 lượt xem

546 - SỐNG VỚI LỜI CHÚA …
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-01-13 | 1230 lượt xem

545 - SỨ ĐIỆP SAU CÙNG …
Mục sư Trương Văn Tốt
2016-01-12 | 1249 lượt xem

544 - NHỮNG MỐI BẬN TÂM…
Mục sư Bùi Quang Túc
2016-01-12 | 1167 lượt xem

« 1...4 5 6 7 8 9 10 11 12...21 »