SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


754 - ĐỨNG VỮNG TRONG CHÚA 374
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-11-09
Codocnhan

627 - LÒNG CỦA NGƯỜI THEO…
Mục sư Nguyễn Thanh Tùng
2017-01-14 | 1688 lượt xem

626 - NGƯỜI GẶP ĐẤNG MÊSI…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2017-01-01 | 1704 lượt xem

625 - ĐỨC CHÚA TRỜI TRỌNG…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2017-01-01 | 872 lượt xem

624 - ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG…
Mục sư Bùi Quang Túc
2016-12-28 | 1035 lượt xem

623 - TINH THẦN GIÁNG SIN…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-12-31 | 1117 lượt xem

622 - NGÀI Ở GIỮA CHÚNG T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-12-28 | 1154 lượt xem

621 - LỄ VẬT DÂNG CHÚA GI…
Mục sư Võ Bá Thanh
2016-12-28 | 1761 lượt xem

620 - TRỞ VỀ
Mục sư Hồ Xuân Phước
2016-12-28 | 2793 lượt xem

619 - NHÌN LÊN CHÚA TRONG…
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng
2016-12-28 | 1885 lượt xem

618 - HỌC THEO CHỨC VỤ GI…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-12-28 | 1705 lượt xem

617 - BÍ QUYẾT CHIẾN THẮN…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-12-28 | 1890 lượt xem

616 - NGƯỜI ĐẮC THẮNG…
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
2016-12-28 | 1589 lượt xem

615 - CẦU NGUYỆN & CA NGỢ…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-12-28 | 1951 lượt xem

614 - SỰ CẤT LÊN
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-12-28 | 1498 lượt xem

613 - CẢNH GIÁC
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-12-28 | 2101 lượt xem

612 - NỘI TÂM VỮNG MẠNH …
Mục sư Lê Văn Thái
2016-12-28 | 1828 lượt xem

611 - TÔN KÍNH ĐẠO ĐỨC CH…
Mục sư Nguyễn Bá Quang
2016-10-17 | 1244 lượt xem

610 - NHỮNG BÀI HỌC VỀ DO…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-10-12 | 1242 lượt xem

« 1...4 5 6 7 8 9 10 11 12...25 »