SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHIẾN LƯỢC ĐỂ THẮNG THÀNH A HI LÀ GÌ? 1923
Mục sư Phạm Hồng Phú
2022-05-05
Nguồn: Hội Thánh Liên Hiệp Tin Lành Fairfax

TÁI LẬP ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ:…
Mục sư Lê Hoàng Thái An
2021-08-08 | 506 lượt xem

CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI …
Mục sư Thái Phước Trường
2021-08-07 | 605 lượt xem

BỞI THẦN TA
Mục sư Nguyễn Thỉ
2021-08-03 | 629 lượt xem

Nhận Biết Đức Thánh Linh…
Mục sư David Wilkerson
2021-07-31 | 657 lượt xem

Nên Nghĩ Gì Khi Nghe Tin …
Mục Sư Nguyễn Đình Hưng
2021-07-27 | 561 lượt xem

2021-07-25 | 511 lượt xem

Chúa Có Thể Làm Trổi Hơn …
Mục Sư Nguyễn Quang Hòa
2021-07-21 | 589 lượt xem

CHIẾN THẮNG THỨ ĐÁNG SỢ H…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-07-18 | 498 lượt xem

2021-07-14 | 641 lượt xem

2021-07-11 | 560 lượt xem

HÃY ẨN MÌNH CHỜ ĐẠI DỊCH …
Mục sư Nguyễn Phi Hùng
2021-07-09 | 546 lượt xem

Các Mức Của Sự Xức Dầu…
Mục Sư Phạm Ngọc Anh
2021-07-06 | 582 lượt xem

HÃY YÊN LẶNG & NHẬN BIẾT …
Mục sư Nguyễn Thỉ
2021-07-04 | 643 lượt xem

ĐẤNG KHÔNG HỀ THAY ĐỔI …
Mục sư Thái Phước Trường
2021-07-02 | 645 lượt xem

Những Suy Nghĩ Đồng Vắng…
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
2021-06-29 | 496 lượt xem

Làm Người Chúa Chọn …
MS Lê Thành Chung
2021-06-27 | 698 lượt xem

Tình Yêu Thương Anh Em …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-06-24 | 649 lượt xem

NGƯỜI CHA GƯƠNG MẪU…
Mục sư Nguyễn Bá Quang
2021-06-20 | 771 lượt xem

« 1...4 5 6 7 8 9 10 11 12...43 »