SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


710 - TỐNG CỰU NGHINH TÂN 91
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-02-21
HTTL Sacramento

582 - MẸ ƠI PHẢI CHI MẸ C…
Mục sư Lâm Văn Minh
2016-05-14 | 1279 lượt xem

581 - CHÚA JESUS VÀ SỰ HI…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-05-10 | 1089 lượt xem

580 - NGÀY HAY NGƯỜI?
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-04-30 | 1318 lượt xem

579 - ĐỊNH HƯỚNG CUỘC ĐỜI…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-04-25 | 1135 lượt xem

578 - TỪ THẬP TỰ ĐẾN PHỤC…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-04-20 | 1238 lượt xem

577 - DANH ĐỨC CHÚA JESUS…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-04-12 | 1314 lượt xem

576 - ANH EM HÒA THUẬN
Mục sư Vũ Ngọc Văn
2016-04-12 | 1349 lượt xem

575 - CHÚA GỌI TIẾN LÊN…
Mục sư Nguyễn Hồng Quang
2016-04-07 | 1595 lượt xem

2016-04-02 | 1261 lượt xem

573 - TẠI THẬP TỰ ĐIỂU CH…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-04-01 | 1415 lượt xem

572 - MẶC KHẢI TỐI THƯỢNG…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-03-30 | 1448 lượt xem

571 - SỨ ĐIỆP PHỤC SINH…
Mục sư Bùi Quang Túc
2016-03-28 | 948 lượt xem

570 - CHỮA LÀNH
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-03-21 | 1245 lượt xem

569 - HÒA THUẬN
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-03-13 | 1182 lượt xem

568 - LẮNG NGHE TIẾNG CHÚ…
Mục sư Bùi Quang Túc
2016-03-13 | 1057 lượt xem

567 - NGƯỜI LÃNH ĐẠO…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-03-07 | 1477 lượt xem

566 - ĐIỀU CẦN GIỮ…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2016-03-03 | 973 lượt xem

565 - HAI SỨC MẠNH
Mục sư Nguyễn Thỉ
2016-02-27 | 1086 lượt xem

« 1...4 5 6 7 8 9 10 11 12...22 »