SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


689 - NGƯỜI CÔNG BÌNH SỐNG BỞI ĐỨC TIN 152
Mục sư Trương Đình Phong
2017-11-17
HỘI THÁNH SHALOM

543 - BƯỚC LÊN CAO HƠN VỚ…
Mục sư Nguyễn Hồng Quang
2016-01-04 | 1360 lượt xem

542 - MỞ RỘNG
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2016-01-03 | 1238 lượt xem

541 - BÌNH AN CHO LOÀI NG…
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2015-12-26 | 1694 lượt xem

540 - NHỮNG BÀI CA GIÁNG …
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-12-23 | 1046 lượt xem

539 - THÂN PHẬN DÂN TỴ NẠ…
Mục sư Lâm Văn Minh
2015-12-17 | 1255 lượt xem

538 - SỰ XUNG ĐỘT
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2015-12-16 | 1355 lượt xem

537 - THIÊN SỨ BÁO TIN…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-12-16 | 1192 lượt xem

536 - VINH QUANG CỦA ĐỨC …
Mục sư Nguyễn Kim Long
2015-12-12 | 1549 lượt xem

535 - HỘI THÁNH THẬT
Mục sư Hồ Hiếu Hạ
2015-12-12 | 1020 lượt xem

534 - CHÂN THÀNH TẠ ƠN…
Mục sư Hồ Xuân Phước
2015-12-08 | 2528 lượt xem

533 - CỦA LỄ TẠ ƠN …
Mục sư Lê Thanh Liêm
2015-12-02 | 1162 lượt xem

532 - CƠ NGHIỆP VINH HIỂN…
Mục sư Đặng Ngọc Báu
2015-11-30 | 1096 lượt xem

531 - CƠ NGHIỆP VINH HIỂN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2015-11-30 | 874 lượt xem

530 - GÂY DỰNG GIA ĐÌNH C…
Mục sư Lê Phước Thuận
2015-11-25 | 1529 lượt xem

529 - THỬ THÁCH TRONG ĐỜI…
Mục sư Trần Thanh Tâm
2015-11-21 | 1412 lượt xem

528 - LÚA MÌ VÀ CỎ LÙNG…
Mục sư Trần Thanh Tâm
2015-11-21 | 1048 lượt xem

527 - XIN HÃY THƯƠNG XÓT …
Mục sư Nguyễn Thỉ
2015-11-19 | 1057 lượt xem

526 - LỰA CHỌN MỘT CON ĐƯ…
Mục sư Bùi Quang Túc
2015-11-19 | 1313 lượt xem

« 1...5 6 7 8 9 10 11 12 13...21 »