ĐỒNG CỎ XANH
Văn Hóa & Niềm Tin

Lời giới thiệu

Tiếng nói từ Đồng Cỏ Xanh hân hoan chào mừng quý vị và các bạn. Dù quý vị là ai, lớn tuổi hay còn thanh xuân, thành công hay thất bại... chúng ta đều gặp nhau ở chổ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, thư giãn. Ước mong cơ duyên, hạnh ngộ được gặp gỡ hôm nay, quý vị sẽ tìm được sự thư thái cho tâm hồn qua những ca khúc và sứ điệp Văn Hóa & Niềm Tin do Mục sư Nguyễn Văn Hoàng chia xẻ.

vanhoaniemtin@gmail.com xin hân hạnh đón nhận ý kiến của quý vị

Kể từ năm 2014, sứ điệp mới sẽ được giới thiệu tại đây, trang Đồng Cỏ Xanh - Youtube.


Đừng Ngạc Nhiên 41
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2019-07-19

19- VÔ TỬ?
Giăng 11:25-26
2015-01-01 | 1398 lượt xem

18- VÔ GIÁ?
Ma-thi-ơ 16:26
2015-01-01 | 1313 lượt xem

17- VÔ TÌNH?
Phi-líp 2:5
2014-12-29 | 1353 lượt xem

16- VÔ CÙNG?
Ma-thi-ơ 1:23; 28:20
2014-12-28 | 1402 lượt xem

2014-12-13 | 1398 lượt xem

14- VÔ NGHĨA?
Ma-thi-ơ 1:19
2014-12-05 | 1362 lượt xem

13- VÔ PHƯỚC?
Thi Thiên 1: 23
2014-11-29 | 1246 lượt xem

12- VÔ ƠN?
Thi Thiên 103:3
2014-11-29 | 1590 lượt xem

11- VÔ THỰC?
Ga-la-ti 5:26; 6:4
2014-11-29 | 1579 lượt xem

10- VÔ ĐẠO?
1Ti-mô-thê 6:6
2014-11-03 | 1550 lượt xem

09- VÔ NHIỄM?
1 Giăng 1:7; Rôma 3:23
2014-10-30 | 1412 lượt xem

08- VÔ TÂM?
Lu-ca 10:25-36
2014-10-16 | 1439 lượt xem

07- VÔ DUYÊN?
Châm Ngôn 31:30; Giăng 14:4-30
2014-10-09 | 1505 lượt xem

06- VÔ ÍCH?
Thi Thiên 127; 1Cô-rinh-tô 15:58
2014-10-01 | 1533 lượt xem

05- VÔ CỚ?
Giăng 15:35; Thi Thiên 69
2014-09-24 | 1497 lượt xem

04- VÔ LÝ?
Giăng 8:32
2014-09-24 | 1762 lượt xem

03- VÔ PHƯƠNG?
Công Vụ 4:12
2014-09-24 | 1784 lượt xem

02- VÔ TƯ?
1Cô-rinh-tô 13:11
2014-09-24 | 1842 lượt xem

« 1...10 11 12 13 14 15 16 17 18 »