ĐỒNG CỎ XANH
Văn Hóa & Niềm Tin

Lời giới thiệu

Tiếng nói từ Đồng Cỏ Xanh hân hoan chào mừng quý vị và các bạn. Dù quý vị là ai, lớn tuổi hay còn thanh xuân, thành công hay thất bại... chúng ta đều gặp nhau ở chổ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, thư giãn. Ước mong cơ duyên, hạnh ngộ được gặp gỡ hôm nay, quý vị sẽ tìm được sự thư thái cho tâm hồn qua những ca khúc và sứ điệp Văn Hóa & Niềm Tin do Mục sư Nguyễn Văn Hoàng chia xẻ.

vanhoaniemtin@gmail.com xin hân hạnh đón nhận ý kiến của quý vị

Kể từ năm 2014, sứ điệp mới sẽ được giới thiệu tại đây, trang Đồng Cỏ Xanh - Youtube.


TIẾNG LÒNG 588
2018-01-16

2015-04-03 | 1162 lượt xem

31- VÔ VỌNG?
1Cô-rinh-tô 15:12-20
2015-03-27 | 1207 lượt xem

2015-03-22 | 1188 lượt xem

29- VÔ MINH?
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng
2015-03-18 | 1073 lượt xem

28- VÔ NHÃN?
Thi Thiên 119:17
2015-04-05 | 1238 lượt xem

27- VÔ HƯƠNG?
2Cô-rinh-tô 2:14-15; Truyền Đạo 10:1
2015-03-01 | 1125 lượt xem

26- VÔ VỊ?
Thi Thiên 34:8
2015-02-23 | 1183 lượt xem

25- VÔ SỰ?
Phi-líp 4:6
2015-02-17 | 1243 lượt xem

24- VÔ NGỜ?
Ma-thi-ơ 24:32-38
2015-02-12 | 1346 lượt xem

23- VÔ TÍCH SỰ?
Rô-ma 12:3; 1Cô-rinh-tô 15:58
2015-02-02 | 1232 lượt xem

2015-01-27 | 1239 lượt xem

2015-01-18 | 1196 lượt xem

20- VÔ ÂM TÍN?
Lu-ca 15:24
2015-01-09 | 1236 lượt xem

19- VÔ TỬ?
Giăng 11:25-26
2015-01-01 | 1126 lượt xem

18- VÔ GIÁ?
Ma-thi-ơ 16:26
2015-01-01 | 1091 lượt xem

17- VÔ TÌNH?
Phi-líp 2:5
2014-12-29 | 1118 lượt xem

16- VÔ CÙNG?
Ma-thi-ơ 1:23; 28:20
2014-12-28 | 1204 lượt xem

2014-12-13 | 1182 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »