ĐỒNG CỎ XANH
Văn Hóa & Niềm Tin

Lời giới thiệu

Tiếng nói từ Đồng Cỏ Xanh hân hoan chào mừng quý vị và các bạn. Dù quý vị là ai, lớn tuổi hay còn thanh xuân, thành công hay thất bại... chúng ta đều gặp nhau ở chổ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, thư giãn. Ước mong cơ duyên, hạnh ngộ được gặp gỡ hôm nay, quý vị sẽ tìm được sự thư thái cho tâm hồn qua những ca khúc và sứ điệp Văn Hóa & Niềm Tin do Mục sư Nguyễn Văn Hoàng chia xẻ.

vanhoaniemtin@gmail.com xin hân hạnh đón nhận ý kiến của quý vị

Kể từ năm 2014, sứ điệp mới sẽ được giới thiệu tại đây, trang Đồng Cỏ Xanh - Youtube.


TẤM LÒNG 63
2017-11-16

2015-01-27 | 1158 lượt xem

2015-01-18 | 1141 lượt xem

20- VÔ ÂM TÍN?
Lu-ca 15:24
2015-01-09 | 1180 lượt xem

19- VÔ TỬ?
Giăng 11:25-26
2015-01-01 | 1069 lượt xem

18- VÔ GIÁ?
Ma-thi-ơ 16:26
2015-01-01 | 1037 lượt xem

17- VÔ TÌNH?
Phi-líp 2:5
2014-12-29 | 1068 lượt xem

16- VÔ CÙNG?
Ma-thi-ơ 1:23; 28:20
2014-12-28 | 1144 lượt xem

2014-12-13 | 1125 lượt xem

14- VÔ NGHĨA?
Ma-thi-ơ 1:19
2014-12-05 | 1077 lượt xem

13- VÔ PHƯỚC?
Thi Thiên 1: 23
2014-11-29 | 972 lượt xem

12- VÔ ƠN?
Thi Thiên 103:3
2014-11-29 | 1239 lượt xem

11- VÔ THỰC?
Ga-la-ti 5:26; 6:4
2014-11-29 | 1265 lượt xem

10- VÔ ĐẠO?
1Ti-mô-thê 6:6
2014-11-03 | 1228 lượt xem

09- VÔ NHIỄM?
1 Giăng 1:7; Rôma 3:23
2014-10-30 | 1094 lượt xem

08- VÔ TÂM?
Lu-ca 10:25-36
2014-10-16 | 1132 lượt xem

07- VÔ DUYÊN?
Châm Ngôn 31:30; Giăng 14:4-30
2014-10-09 | 1159 lượt xem

06- VÔ ÍCH?
Thi Thiên 127; 1Cô-rinh-tô 15:58
2014-10-01 | 1194 lượt xem

05- VÔ CỚ?
Giăng 15:35; Thi Thiên 69
2014-09-24 | 1223 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »