ĐỒNG CỎ XANH
Văn Hóa & Niềm Tin

Lời giới thiệu

Tiếng nói từ Đồng Cỏ Xanh hân hoan chào mừng quý vị và các bạn. Dù quý vị là ai, lớn tuổi hay còn thanh xuân, thành công hay thất bại... chúng ta đều gặp nhau ở chổ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, thư giãn. Ước mong cơ duyên, hạnh ngộ được gặp gỡ hôm nay, quý vị sẽ tìm được sự thư thái cho tâm hồn qua những ca khúc và sứ điệp Văn Hóa & Niềm Tin do Mục sư Nguyễn Văn Hoàng chia xẻ.

vanhoaniemtin@gmail.com xin hân hạnh đón nhận ý kiến của quý vị

Kể từ năm 2014, sứ điệp mới sẽ được giới thiệu tại đây, trang Đồng Cỏ Xanh - Youtube.


TIẾNG LÒNG 589
2018-01-16

14- VÔ NGHĨA?
Ma-thi-ơ 1:19
2014-12-05 | 1140 lượt xem

13- VÔ PHƯỚC?
Thi Thiên 1: 23
2014-11-29 | 1029 lượt xem

12- VÔ ƠN?
Thi Thiên 103:3
2014-11-29 | 1315 lượt xem

11- VÔ THỰC?
Ga-la-ti 5:26; 6:4
2014-11-29 | 1326 lượt xem

10- VÔ ĐẠO?
1Ti-mô-thê 6:6
2014-11-03 | 1314 lượt xem

09- VÔ NHIỄM?
1 Giăng 1:7; Rôma 3:23
2014-10-30 | 1159 lượt xem

08- VÔ TÂM?
Lu-ca 10:25-36
2014-10-16 | 1199 lượt xem

07- VÔ DUYÊN?
Châm Ngôn 31:30; Giăng 14:4-30
2014-10-09 | 1244 lượt xem

06- VÔ ÍCH?
Thi Thiên 127; 1Cô-rinh-tô 15:58
2014-10-01 | 1270 lượt xem

05- VÔ CỚ?
Giăng 15:35; Thi Thiên 69
2014-09-24 | 1287 lượt xem

04- VÔ LÝ?
Giăng 8:32
2014-09-24 | 1524 lượt xem

03- VÔ PHƯƠNG?
Công Vụ 4:12
2014-09-24 | 1538 lượt xem

02- VÔ TƯ?
1Cô-rinh-tô 13:11
2014-09-24 | 1636 lượt xem

01-VÔ SỞ BẤT TRI?
1Cô-rinh-tô 13:12
2014-09-24 | 1846 lượt xem

2014-04-29 | 1902 lượt xem

2014-09-24 | 1730 lượt xem

MỐI THƯƠNG TÂM
Ê-sai 53: 3-6
2014-04-20 | 1475 lượt xem

2014-03-28 | 1755 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »