ĐỒNG CỎ XANH
Văn Hóa & Niềm Tin

Lời giới thiệu

Tiếng nói từ Đồng Cỏ Xanh hân hoan chào mừng quý vị và các bạn. Dù quý vị là ai, lớn tuổi hay còn thanh xuân, thành công hay thất bại... chúng ta đều gặp nhau ở chổ mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, thư giãn. Ước mong cơ duyên, hạnh ngộ được gặp gỡ hôm nay, quý vị sẽ tìm được sự thư thái cho tâm hồn qua những ca khúc và sứ điệp Văn Hóa & Niềm Tin do Mục sư Nguyễn Văn Hoàng chia xẻ.

vanhoaniemtin@gmail.com xin hân hạnh đón nhận ý kiến của quý vị

Kể từ năm 2014, sứ điệp mới sẽ được giới thiệu tại đây, trang Đồng Cỏ Xanh - Youtube.


Thời Thanh Xuân 860
2018-03-05

16- VÔ CÙNG?
Ma-thi-ơ 1:23; 28:20
2014-12-28 | 1248 lượt xem

2014-12-13 | 1219 lượt xem

14- VÔ NGHĨA?
Ma-thi-ơ 1:19
2014-12-05 | 1192 lượt xem

13- VÔ PHƯỚC?
Thi Thiên 1: 23
2014-11-29 | 1073 lượt xem

12- VÔ ƠN?
Thi Thiên 103:3
2014-11-29 | 1360 lượt xem

11- VÔ THỰC?
Ga-la-ti 5:26; 6:4
2014-11-29 | 1387 lượt xem

10- VÔ ĐẠO?
1Ti-mô-thê 6:6
2014-11-03 | 1368 lượt xem

09- VÔ NHIỄM?
1 Giăng 1:7; Rôma 3:23
2014-10-30 | 1215 lượt xem

08- VÔ TÂM?
Lu-ca 10:25-36
2014-10-16 | 1245 lượt xem

07- VÔ DUYÊN?
Châm Ngôn 31:30; Giăng 14:4-30
2014-10-09 | 1302 lượt xem

06- VÔ ÍCH?
Thi Thiên 127; 1Cô-rinh-tô 15:58
2014-10-01 | 1321 lượt xem

05- VÔ CỚ?
Giăng 15:35; Thi Thiên 69
2014-09-24 | 1333 lượt xem

04- VÔ LÝ?
Giăng 8:32
2014-09-24 | 1582 lượt xem

03- VÔ PHƯƠNG?
Công Vụ 4:12
2014-09-24 | 1582 lượt xem

02- VÔ TƯ?
1Cô-rinh-tô 13:11
2014-09-24 | 1678 lượt xem

01-VÔ SỞ BẤT TRI?
1Cô-rinh-tô 13:12
2014-09-24 | 1900 lượt xem

2014-04-29 | 1942 lượt xem

2014-09-24 | 1780 lượt xem

« 1...3 4 5 6 7 8 9 10 11 »