Sứ Điệp
Mục Sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng

Lời giới thiệu

Kể từ tháng 9 2018, Sống Đạo khởi đăng các sứ điệp của cố Mục sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng (24-02-1932-02-05-2018), người sáng lập và cố vấn Mục Vụ Sống Đạo, Cơ quan Truyền Thông Cơ Đốc tại Canada. Đây là những sứ điệp Mục sư đã giảng tại Thánh Tộc Tình Thương ở Vancouver, Canada, được ghi lại bằng băng nhựa (cassette) từ năm 1991, khi giọng nói còn rõ ràng, cho đến năm 2002, giọng nói đã rất khó khăn vì bệnh tật. 

Mục sư Nguyễn Hàm Hoàng tốt nghiệp Thánh Kinh Thần Học Viện Đà Nẵng năm 1956, hầu việc Chúa tại Việt Nam cho đến năm 1978. Tên mới Cam Loc Le (Lê Cam Lộc) đã được hình thành trong những ngày lưu lạc gian truân từ tháng 12 năm 1978, sau đó được chánh thức sử dụng ngay khi Mục sư đặt chân đến trại tị nạn Pulau Bidong Malaysia 21-05-1981.

CAM LOC LE là chữ tắt của:
C= Christian

A= Action
M= Mission

Christian in Action Mission: Người Cơ Đốc sống bằng hành động, việc làm chứ không chỉ bằng lời nói (Gia-cơ 2:14-26)

L= Land

O= Of
C= Charity

Land Of Charity: Đất Lành. (1Giăng 3:18) Mục sư ước muốn nhờ Chúa làm cho chính mình và tất cả người con Chúa sống với Chúa và với nhau bằng đức tin và tình thương thật bởi việc làm để xây dựng tại nơi mình đang ở (làng, xã, quê hương, đất nước mình, trái đất mình...) thành Đất Lành (Thi 84:6). Bằng cách nào chúng ta làm được điều đó? :

L= Love
E= Each other

Love Each other: Yêu thương lẫn nhau.
 


CHÂN LÝ 2821
Mục sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2019-05-07

SỐNG ĐỂ CHẾT
Mục sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2019-04-03 | 1517 lượt xem

KHÔNG PHẢI CON
MS Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2019-02-11 | 2678 lượt xem

PHƯỚC LÀNH
MS Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2019-01-25 | 2054 lượt xem

VỚI CHÚA
MS Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2019-01-21 | 4217 lượt xem

YÊU CHÚA
Mục sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2019-01-12 | 7920 lượt xem

HÌNH ẢNH CHÚA
Mục sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2019-01-01 | 8052 lượt xem

LẠY CHA
Mục sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2018-12-28 | 6833 lượt xem

LẠNH HAY NÓNG?
MS Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2018-09-18 | 1620 lượt xem

VUI VẺ THẬT THÀ
Mục sư Cam Lộc Nguyễn Hàm Hoàng
2019-01-13 | 1592 lượt xem