HÃY NẾM THỬ

1. Mở Đầu 82
       
2. Hãy Đến - TKG 45
  TKG      
3. Hãy Nếm Thử - Hà Sơn An 47
  Vĩnh Lực, Hàn Linh      
4. Hãy Nếm Thử - TKG 26
  TKG      
5. Kết Thúc 5