HÃY NẾM THỬ

1. Mở Đầu 95
       
2. Hãy Đến - TKG 52
  TKG      
3. Hãy Nếm Thử - Hà Sơn An 52
  Vĩnh Lực, Hàn Linh      
4. Hãy Nếm Thử - TKG 32
  TKG      
5. Kết Thúc 8