HÃY NẾM THỬ

1. Mở Đầu 103
       
2. Hãy Đến - TKG 53
  TKG      
3. Hãy Nếm Thử - Hà Sơn An 56
  Vĩnh Lực, Hàn Linh      
4. Hãy Nếm Thử - TKG 34
  TKG      
5. Kết Thúc 9