PHƯỚC LỘC THỌ KHANG NINH

1. Mở Đầu 37
       
2. Chào Đón Chúa Xuân - TKG 43
  Thiên Linh Khiêm      
3. Sứ Điệp: Phước Lộc Thọ Khang Ninh 63
  TĐ. Nguyễn Phi Hùng      
4. Xuân Đang Đợi Chờ - Chào Đón Chúa Xuân
  Hợp Ca      
5. Kết Thúc 4