Trang Sứ Điệp được thực hiện nhằm mục đích lưu giữ và phổ biến các bài giảng được ơn của quý mục sư, truyền đạo để góp phần xây dựng đời sống ĐẠO cho tín hữu và giới thiệu ĐẠO cho thân hữu.

Sứ Điệp Online là công việc sưu tập nhiều bài giảng của quý mục sư, truyền đạo khắp nơi trong các dịp hội đồng, các giờ thờ phượng Chúa nhựt và những đêm truyền giảng, bồi linh đặc biệt. Với tinh thần truyền đạo sâu rộng trên, ban phục vụ Sống Đạo ước mong quý mục sư, truyền đạo và các tác giả vui lòng cho phép chúng tôi  phổ biến sứ điệp  của quý vị tại đây. Tất cả vì Tin Lành cứu rỗi. Xin cảm ơn và nguyện Chúa ban phước lại trên quý vị bội phần hơn.

       
Những sứ điệp nầy sẽ không in thành CD, chúng ta chỉ nghe trên songdaoonline mà thôi. Xin gởi về Sống Đạo những bài giảng quý vị thu được để chúng ta cùng san sẻ thức ăn thiêng liêng cho nhau, giúp nhau sống Đạo nhờ những giờ yên tịnh lắng nghe tiếng Chúa.

                                                        

                                                                     Sống Đạo