ĐI TÌM CHÚA GIÁNG SINH
Sống Đạo Truyền Thanh 16

1. Lời Chào Sống Đạo
       
2. Ca Khúc: Đi Tìm Chúa Tôi
  Hồ Quỳnh Hương      
3. Đi Tìm Chúa Giáng Sinh
  Mục sư Nguyễn Văn Huệ      
4. Phỏng Vấn Nhạc Sĩ Tường Khanh
  TKG      
5. Ca Khúc: Người Đến Vì Tôi / Tường Khanh
  Hồ Trung Dũng      
6. Truyện Ngắn: Tuyết Rơi
  Thi Thiên      
7. Đất Thánh & Thông Điệp Giáng Sinh
  Mục sư Hồ Xuân Phước      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 16 - chủ đề ĐI TÌM CHÚA GIÁNG SINH - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 49, số mùa Đông 2013. CD được in để biếu tặng tại Việt Nam, nghe online trên website Sống Đạo và YouTube/Channel Sống Đạo.

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com
MS Nguyễn Văn Huệ:
huevan@juno.com
MS Lữ Thành Kiến: kienlu@aol.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


ĐI TÌM CHÚA GIÁNG SINH 5136
Sống Đạo Truyền Thanh 16 - Hướng Đi 49
2013-12-20