MÙA XUÂN BẤT TẬN
Sống Đạo Truyền Thanh 17

1. Lời Chào Sống Đạo
       
2. Ca Khúc: Khúc Ca Mùa Xuân / Trùng Dương
  Tốp ca      
3. Mùa Xuân Bất Tận
  Mục sư Nguyễn Văn Huệ      
4. Chứng nhân: Đời Sống Mới Trong Chúa
  Bích Loan & Quốc Thắng      
5. Cổ Nhạc: Tình Yêu Cha Ban / Ngọc Châu
  Mai Quốc Thắng      
6. Tùy Bút: Mùa Đông, Bắt Đầu Lại / Bão Biển
  Giọng đọc: Thi Thiên      
7. Truyện Ngắn: Mẹ Ngốc / Tini
  Giọng đọc: Phượng Loan      
8. TKGĐ: Nơi Có Mùa Xuân Bất Tận
  Mục sư Đoàn Ngọc Ẩn      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 17 - chủ đề MÙA XUÂN BẤT TẬN - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 50, số mùa Xuân 2014. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website Sống Đạo và YouTube-Channel Sống Đạo.

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com
MS Nguyễn Văn Huệ:
huevan@juno.com
MS Lữ Thành Kiến: kienlu@aol.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


MÙA XUÂN BẤT TẬN - TẠP CHÍ TRUYỀN THANH 17 3874
2014-06-18