GIẢI PHÁP CỨU RỖI LINH HỒN
Sống Đạo Truyền Thanh 18

1. 1 Lời Chào Sống Đạo
       
2. Ca Khúc: Chúa Là Nơi Ẩn Náu - An Bình
  Diệu Hiền      
3. Tâm Tình Người Chăn - Mục Sư Võ Bá Thanh
  Anh Đỗ      
4. Truyện ngắn: Sư Trụ Trì - Hữu Chang
  Thi Thiên      
5. Mục Sư Ơi: Thiên Đàng - MS Nguyễn Văn Huệ
  Anh Đỗ      
6. Ca khúc: Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
  Mục sư Lữ Thành Kiến      
7. Giải Pháp Cứu Rỗi Linh Hồn
  Mục sư Nguyễn Văn Huệ      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 18 - chủ đề GIẢI PHÁP CỨU RỖI LINH HỒN - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 52 năm 2014. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube/Sống Đạo.

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

MS Nguyễn Văn Huệ: huevan@juno.com
MS Lữ Thành Kiến: kienlu@aol.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


GIẢI PHÁP CỨU RỖI LINH HỒN/ SĐ TRUYỀN THANH 18 4332
2015-01-23