ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT VÀ THẬT
Tạp Chí Truyền Thanh 20

1. Ca khúc: Tin Yêu - Patricia Van Tine – Lời Việt Đan Hà
  Siu Y Cao - Linh Năng - Hồng Yến      
2. Đức Chúa Trời Có Một Và Thật – MụcSư Nguyễn Văn Huệ
  Mục sư Lữ Thành Kiến      
3. Phỏng Vấn Mục Sư Nguyễn Thới Lai
  Kim Hân      
4. Chúa Cứu Tôi - Hoàng Nguyễn Thúy
  Thiên Kiều Giang      
5. Truyện ngắn: Về Với Campuchea – Uông Nguyễn
  Kim Hân      
6. Mục sư ơi: Tại sao Chúa không nhậm lời cầu nguyện của tôi? - MS Nguyễn Văn Huệ
  Thiên Kiều Giang      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 20 - Chủ đề ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MỘT VÀ THẬT - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 58, mùa Xuân 2016. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube/Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


Tạp Chí Truyền Thanh SỐNG ĐẠO 20 1397
2016-12-18