DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ
Tạp Chí Truyền Thanh 23

1. Lời Chào Sống Đạo
       
2. Ca Khúc: Đời Ngát Xanh – Kim Hân
  Nhóm Cadillac      
3. Dạy Con Từ Thuở Còn Thơ - MS Nguyễn Văn Huệ
  Đào Việt Hùng      
4. Ca khúc: Học Theo Gương Chúa – Trùng Dương
  Duy Đan      
5. Tâm Tình Người Chăn: ÔBMS Võ Văn Tự Cường
  Thiên Quốc      
6. Truyện ngắn: Trăng Trôi Trên Sông – Diên Vĩ
  Kim Hân      
7. Bức Tranh Đời Người – Sưu Tầm
  TKG      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 23 - Chủ đề DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 64, số Thu 2017. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube/Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com
 

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


DẠY CON TỪ THUỞ CÒN THƠ - Sống Đạo Truyền Thanh 23 1157
2017-10-27