MỘT CON TRAI BAN CHO CHÚNG TA
Tạp Chí Truyền Thanh 24

1. Lời Chào Sống Đạo
       
2. Tình Yêu Giáng Sinh - MS Lê Hồng Phúc
  Đào Việt Hùng      
3. Tâm Tình Ca Nhạc Sĩ Cơ Đốc - Isaac Thái
  Kim Hân      
4. Ca Khúc: Con Đường Duy Nhất –Bùi Trung Nhơn
  Isaac Thái      
5. Phỏng Vấn Thiếu Nhi Khánh Hòa - Nha Trang
  Hải Yến      
6. Truyện Ngắn: Nô-ên Đầu Tiên – Kim Hân
  Kim Hân      
7. Ca Khúc: Nô-ên Đầu Tiên – Kim Hân
  Isaac Thái      
8. Một Con Trai Ban Cho Chúng Ta - MS Nguyễn Văn Huệ
  Thiên Kiều Giang      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 24 - Chủ đề MỘT CON TRAI BAN CHO CHÚNG TA - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 65, số Đông 2017. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube/Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


MỘT CON TRAI BAN CHO CHÚNG TA - Sống Đạo Truyền Thanh 24 1426
2017-12-20