ƠN TRỜI VÔ BIÊN
Tạp Chí Truyền Thanh 25

1. Lời chào Sống Đạo
       
2. Ca Khúc: Khắc Ghi Ơn Ngài – Tường Khanh
  Mai Khôi & Mỹ Dung      
3. 7 Cánh Cửa Satan Tấn Công HT – Ron Edmondson
  Đào Việt Hùng      
4. Chứng Nhân: Nguyễn Thúy Hoàng
  Thiên Kiều Giang      
5. Ca Khúc: Mắc Nợ Yêu Thương - Nguyễn Thúy Hoàng
  Thúy Hoàng      
6. Phỏng Vấn Chấp Sự Hoàng Văn Sinh - Nầm Nhã, Bắc Nậm, Bắc Kạn
  Thiên Quốc      
7. Tiếng Ngáy Làm Tôi Yên Tâm – Trần Mỹ Duyệt
  Kim Hân      
8. Ơn Trời Vô Biên - MS Nguyễn Văn Huệ
  Mục sư Lữ Thành Kiến      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 25 - Chủ đề ƠN TRỜI VÔ BIÊN - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 67, số HẠ 2018. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube/Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


ƠN TRỜI VÔ BIÊN - Sống Đạo Truyền Thanh 25 711
2018-10-15