TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN
Tạp Chí Truyền Thanh 27

1. Lời Chào Sống Đạo
       
2. Ca khúc: Quà Dâng Chúa / Kim Hân
  Cadillac      
3. Lịch Sử Chúa Cứu Thế Giáng Sinh / Theo Phúc âm Mathiơ
  Đào Việt Hùng      
4. “Emmanuel” Truyền Giảng Thiếu Nhi Sắc Tộc
  Thiên Quốc & Hải Yến      
5. 10 Ngôi Sao Cơ Đốc Bạn Nên Biết / Quỳnh Trân dịch thuật
  Ninh Sơn & Việt Hùng      
6. Phỏng vấn Nhạc sĩ Cơ Đốc: Tiến Nguyễn
  Kim Hân      
7. Ca khúc: Chúa Giáng Sinh / Tiến Nguyễn
  Lưu Chí Vỹ      
8. Mục sư ơi: "Nhân Chi Sơ Tánh Bản Ác"? / MS Rick Warren
  Ninh Sơn & Việt Hùng      
9. Bạn Muốn Hưởng Sự Sống Đời Đời Không? / VMI
  Đào Việt Hùng      
10. Tin Mừng Cho Muôn Dân / MS Nguyễn Văn Huệ
  MS Lữ Thành Kiến      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 27 - Chủ đề TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 69, số Đông 2018. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube/Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN - Sống Đạo Truyền Thanh 27 11879
2018-12-19