TRE GIÀ MĂNG MỌC
Tạp Chí Truyền Thanh 30

1. Tre Già Măng Mọc - MS Nguyễn Văn Huệ
  Thiên Kiều Giang      
2. Ca Khúc: Nếu Bạn Đánh Mất Chúa Giê-xu – Nhạc ngoại quốc, lời Việt: Thảo Lan
  Nguyên Thủy      
3. 8 Bước Ăn Năn Thật Theo Thi Thiên 51 - Catherine Parks, Tường Quang chuyển ngữ
  Việt Hùng & Ninh Sơn      
4. Trật phần Ân Điển - Lê Phan
  Kim Hân      
5. Chứng nhân: Anh Sùng Văn Cháng
  Hải Yến      
6. Tôi Thích Đi Tìm – MS Nguyễn Văn Huệ
  Ninh Sơn      
7. Lễ An Táng Hội Thánh - Sưu tầm
  Đào Việt Hùng      
8. Cách Dễ Nhất Để Nghe Được Tiếng Chúa - MS Nguyễn Duy Tân
  Kim Hân      
9. Mục sư ơi - MS Nguyễn Văn Huệ
  Việt Hùng & Ninh Sơn      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 30 - Chủ đề TRE GIÀ MĂNG MỌC - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 72, số Thu 2019. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube của Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com

TRE GIÀ MĂNG MỌC - Sống Đạo Truyền Thanh 30 2986
2019-10-01