NGƯỜI DUY NHẤT CÓ QUYỀN THA TỘI
Tạp Chí Truyền Thanh 31

1. Ca Khúc: Vì Tình Yêu Chúa Giáng Sinh – An Bình
  Nhóm Cadillac      
2. Giáng Sinh Và Tình Yêu Thiên Chúa - MS Nguyễn Bá Thanh
  Việt Hùng & Ninh Sơn      
3. Chứng nhân: Phỏng vấn anh em người dân tộc Chăm H’roi
  Thiên Quốc & Hải Yến      
4. Chăm Sóc Thân Thể Và Linh Hồn – Tường Vi
  Ninh Sơn      
5. Các Ngươi Phải Sanh Lại – MS James L. Melton
  Kim Hân      
6. Mục Sư Cũng Là Con Người – MS Nguyễn Duy Tân
  Việt Hùng      
7. Truyện Ngắn: Giai Điệu Yêu Thương – Kim Hân
  Kim Hân      
8. Người Duy Nhất Có Quyền Tha Tội – MS Nguyễn Văn Huệ
  Mục sư Lữ Thành Kiến      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 31 - Chủ đề  NGƯỜI DUY NHẤT CÓ QUYỀN THA TỘI - Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 73, số Đông 2019. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube của Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com


NGƯỜI DUY NHẤT CÓ QUYỀN THA TỘI 2937
2019-12-20