MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI
Tạp Chí Truyền Thanh 32

1. Ca khúc: Vui Mùa Xuân Mới – Ngọc Liên
  Xuân Trường      
2. Cơ Đốc Nhân Ăn Tết – Nguồn Tim-ai.net
  Việt Hùng-Ninh Sơn      
3. Chứng nhân: Chị Tống Minh Ngọc
  Hải Yến phụ trách      
4. Xuân Tươi Mới – Mục sư Trí sự Lâm Văn Minh
  Kim Hân      
5. Trò chuyện Với Nhà Thơ Trần Nguyên Đán
  Nhà văn Hoàng Nga      
6. Thơ: Và Thôi – Trần Nguyên Đán
  Hoàng Nga      
7. Biết Đâu Nguồn Cội – MS Lữ Thành Kiến
  Việt Hùng-Ninh Sơn      
8. Truyện ngắn: Cây Trái Âm Nhạc - Kim Hân
  Kim Hân      
9. Mọi Sự Đều Trở Nên Mới – MS Nguyễn Văn Huệ
  Thiên Kiều Giang      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 32 - Chủ đề:  MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI, Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 74, số Xuân 2020. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube của Sống Đạo.

Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com 


MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI - Sống Đạo Truyền Thanh 32 9449
2020-01-23