BIẾT THÌ SỐNG
Tạp Chí Truyền Thanh 33

1. Ca Khúc: Chàng Quá Cần Thiết Cho Tôi – Thơ MS Lữ Thành Kiến, Nhạc: Lê Đình Tín
  Isaac Thái      
2. Quan Điểm Của Cơ Đốc Nhân Với Coronavirus – Châu Quân lược dịch
  Việt Hùng & Ninh Sơn      
3. Phỏng Vấn Mục sư Uông Nguyễn
  Kim Hân phụ trách      
4. Nhà Tỉ Phú Giàu Của Cải Giàu Tâm Linh – MS Ngô Việt Tân
  Ninh Sơn      
5. Chứng nhân: Võ Thị Kim Ngân
  Thiên Quốc phụ trách      
6. . Chuyện Mùa Dịch Quê Nhà – Tuyết Mai
  Kim Hân      
7. . Một đời để sống – MS Lê Hồng Phúc
  Việt Hùng & Ninh Sơn      
8. . Có Phải Tình Cờ? Sưu tầm
  Kim Hân      
9. Các Câu Chuyện Của Cựu Ước Có Hợp Đạo Đức Không? Christopher Wright
  Ninh Sơn      
10. Biết Thì Sống – MS Nguyễn Văn Huệ
  Việt Hùng      
Lời giới thiệu

Sống Đạo Truyền Thanh 33 - Chủ đề:  BIẾT THÌ SỐNG, Sống Đạo thực hiện cùng Đặc San Hướng Đi 75, số Hạ 2020. Tạp Chí Truyền Thanh được phổ biến online trên website, Facebook và YouTube của Sống Đạo.


Liên lạc:

HƯỚNG ĐI MAGAZINE
dacsanhuongdi@gmail.com

SỐNG ĐẠO MINISTRY
songdao@songdaoonline.com 

BIẾT THÌ SỐNG - Sống Đạo Truyền Thanh 33 2214
2020-06-20