TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM
Chạm Lòng Con - Vol 4

1. Tin Mừng Đến Việt Nam
  Ha Gim      
2. Xin Phấn Hưng Việt Nam 240
  Tuyết Mai      
3. Chạy Đua Theo Thời Gian 183
  Thúy Huyền      
4. Gần Bên Cha
  Tuyết Mai      
5. Chúng Con Mời Ngài
  Siu Y Cao      
6. Xin Tưới Mát
  Hoài Phương      
7. Mau Đến Bên Cha 173
  Thúy Luận      
8. Giã Từ Lối Cũ
  Thúy Huyền      
9. Tiến Ra Cánh Đồng
  Ha Gim      
10. Sao Không Một Ai
  Gia Ân      
Lời giới thiệu

CD CHẠM LÒNG CON 4 – TIN MỪNG ĐẾN VIỆT NAM gồm 10 ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thôn được thực hiện để mừng 100 năm  Tin Lành đến Việt Nam. Được trình bày bởi tiếng hát của những ca sĩ được yêu thích ở Việt Nam.

Hòa âm: Lê Tú –Quốc Thi – Vương Duy
Giá ủng hộ: $10 USD. Sountrack: $10 USD

Liên hệ: Nguyễn Đình Thôn
Email 
thondinhnguyen@yahoo.com.vn
ĐT 0984728804