CHÚA QUÁ YÊU TÔI
Lữ Thành Kiến

1. Tình Yêu Không Phai Tàn
       
2. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
       
3. Buổi Mai Với Giê-xu
       
4. Chúa Biết Rõ
       
5. Ngài Nâng Tôi Lên 370
       
6. Chúa Quá Yêu Tôi 234
       
7. Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi
       
8. Chúa Và Con
  Thơ Lữ Thành Kiến - Nhạc Lê Đình Tín      
9. Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay
       
10. Này Là Truyện Ký Tôi
       
Lời giới thiệu

Chúa Quá Yêu Tôi, CD mới nhất của Mục sư Lữ Thành Kiến, thu tại phòng thu VHope Lê Anh Đông- Sài gòn tháng 1/2018 trong cố gắng dùng những gì mình có do Chúa ban cho để tiếp tục gây quỹ cho quỹ Truyền Giáo Kim Hoa.

Giá ủng hộ: $10.00

Liên lạc:

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN
kienlu@aol.com

7405477168