NGƯỜI ĐÃ ĐẾN
Sống Đạo Truyền Hình 10

1. CK: Người Đã Đến / Đặng Ngọc Quốc
  Thế Cường    
2. CK: Món Quà Đẹp Nhất / Cao Hữu Trí
  Thiếu Nhi    
3. Tin Lành Thế Giới
  Hội Chợ Y Tế-HĐ Huế-TGGS Tao Đàn    
4. Chứng Nhân: Phạm Hữu Thịnh - Diệu Hoa
  Quốc Dũng    
5. CK: Tin Mừng / Cao Hữu Trí
  Thanh Quang    
6. Thánh Nhạc: Phỏng vấn Trùng Dương
  Như Mai    
7. CK: Cần Một Chỗ Cho Chúa / Trùng Dương
  Lê Vũ    
8. Thánh Kinh Giải Đáp: Hệ Phái
  Mục sư Trần Lưu Chuyên / Thái Hóa Tổng    
9. Sứ Điệp: Người Đã Đến
  Mục sư Hồ Bình Minh    
10. Phim Kịch: Huyền Diệu Đêm Thánh / MS Lữ Thành Kiến
  Ban Kịch Hải Đăng    
Lời giới thiệu

Sống Đạo TV 10 – Tạp Chí Truyền Hình Đông 2008 - chủ đề "NGƯỜI ĐÃ ĐÊN”.  Phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại tháng 12 2008.

 

Song Dao Ministry

P.O. Box 78087

Vancouver BC V5N 5W1

Canada

Email: sdtv@songdaoonline.com

 

 


SDTV 10 - 10. PHIM KỊCH: HUYỀN DIỆU ĐÊM THÁNH 4981
2013-04-25

2013-04-25 | 1327 lượt xem

2013-04-25 | 1297 lượt xem

2013-04-25 | 1230 lượt xem

2013-04-25 | 1251 lượt xem

2013-04-25 | 1289 lượt xem

2013-04-25 | 1526 lượt xem

2013-04-25 | 1167 lượt xem

2013-04-25 | 1232 lượt xem

2013-04-25 | 1322 lượt xem