NGÀY XUÂN NGUYỆN ƯỚC
Sống Đạo Truyền Hình 11

1. Xuân Bất Tận / TKG
  Mai Thảo    
2. Chứng Nhân: Ông Bà Nguyễn Đôn Thành (Huế)
  Đặng Thị Hồng    
3. Quà Tặng Mùa Xuân / Trùng Dương
  Bé Hương Thắm    
4. Thánh Nhạc: Tầm Quan Trọng & Phương Cách Truyền Đạt Thánh Nhạc / MS Nguyễn Đại Nghĩa (Hoa Kỳ)
  Đại Lộc    
5. Xuân Tạ Ơn / Châu Hoàng Phúc
  Tố Hà    
6. Hôn Nhân & Gia Đình: Theo Dấu Chân Chúa Trong Quan Hệ Vợ Chồng
  Giáo Sư Ánh Tuyết    
7. Vọng Cổ: Chúa Là Mùa Xuân / TKG
  Ngọc Huyền    
8. Sứ Điệp: Thái Độ Mới
  Mục sư Lê Hồng Phúc (Hoa Kỳ)    
9. Phim Kịch: Ngày Xuân Nguyện Ước / Tiểu Đăng
  Ban Kịch Hải Đăng    
Lời giới thiệu

DVD Tạp Chí Truyền Hình 11 - SDTV Xuân 2009 - chủ đề "Ngày Xuân Nguyện Ước”.  Phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại tháng 2 2009.

 

Song Dao Ministry
P.O. Box 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada

SDTV 11- 9. PHIM KỊCH: NGÀY XUÂN NGUYỆN ƯỚC 5308
2013-04-25

2013-04-25 | 1267 lượt xem

2013-04-25 | 1237 lượt xem

2013-04-25 | 1367 lượt xem

2013-04-25 | 1272 lượt xem

2013-04-25 | 1257 lượt xem

2013-04-25 | 1272 lượt xem

2013-04-25 | 1247 lượt xem

2013-04-25 | 1246 lượt xem