ĐẤT THÁNH
Sống Đạo Truyền Hình 13

1. Giới Thiệu Đất Thánh
  Mục sư Hồ Xuân Phước    
2. Bết-lê-hem - Sê-sa-rê
  Phóng sự    
3. Sông Giô-đanh -Thánh Kinh Giải Đáp: Chúa Giêxu Là Ai?
  Mục sư Đặng Thế Quân - Ben Nguyễn    
4. Gặp Nhau Trên Đất Thánh
  Thơ Hàn Linh - Diễn đọc: Nghĩa Nguyễn    
5. Ga-li-lê - Thuyền Trên Biển Hồ
  Phóng sự    
6. Giê-ru-sa-lem - Đền Thờ - Bức Tường Than Khóc
  Phóng sự    
7. Chứng Nhân: Đoàn Bích Trâm
  Tâm Nguyễn    
8. Biển Chết - Thánh Kinh Giải Đáp: Kinh Thánh Thật Là Lời Đức Chúa Trời?
  Mục sư Nguyễn Văn Năm - Tâm Nguyễn    
9. Thống Khổ: Vườn Ghết-sê-ma-mê - Via Dolorosa - Đồi Gô-gô-tha
  Phóng sự    
10. Thánh Kinh Giải Đáp: Chúa Giêxu Thật Sự Sống Lại Không?
  Mục sư Hồ Xuân Phước    
11. Ngôi Mộ Trống - Tiệc Thánh
  Mục sư Thái Phước Trường    
12. Sứ Điệp: Theo Chúa Từng Ngày
  Mục sư Hồ Xuân Phước    
13. Ca Khúc: Đất Thánh
  Sáng tác: TKG - Trình bày: Phương Trinh - Thụy Long    
14. Phim Kịch: Căn Phòng
  Quách Thùy Nhung - Ban Kịch Hải Đăng    
Lời giới thiệu

DVD Tạp Chí Truyền Hình 13 - SDTV 2010 - chủ đề "ĐẤT THÁNH”.  Sống Đạo thực hiện và phát hành tại Việt Nam và Hải Ngoại tháng 7 2010.  

Song Dao Ministry
P.O. Box 78087
Vancouver BC V5N 5W1
Canada
 

SDTV 13 - 14. PHIM KỊCH: CĂN PHÒNG 11873
2013-04-26

2013-04-26 | 1849 lượt xem

2013-04-26 | 4987 lượt xem

2013-04-26 | 1607 lượt xem

2013-04-26 | 1363 lượt xem

2013-04-26 | 1602 lượt xem

2013-04-26 | 1984 lượt xem

2013-04-26 | 1539 lượt xem

2013-04-26 | 1591 lượt xem

2013-04-26 | 1495 lượt xem

2013-04-26 | 1391 lượt xem

2013-04-26 | 1477 lượt xem

2013-04-26 | 1602 lượt xem

SDTV 13 - 1. Giới Thiệu Đ…
Mục sư Hồ Xuân Phước
2013-04-26 | 2129 lượt xem