SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Café Tối - Chủ đề: Yêu Người Lân Cận 648
2021-10-15
Nguồn: Word Of Life Viet Nam

2021-10-11 | 181 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 788 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 866 lượt xem

2021-05-14 | 863 lượt xem

2021-04-28 | 661 lượt xem

2021-02-27 | 1191 lượt xem

2020-12-24 | 1147 lượt xem

2020-12-24 | 497 lượt xem

2020-12-08 | 763 lượt xem

2020-11-28 | 663 lượt xem

2020-10-04 | 1357 lượt xem

2020-09-15 | 1014 lượt xem

2020-08-25 | 1238 lượt xem

2020-08-12 | 743 lượt xem

2019-10-03 | 5995 lượt xem

2019-01-30 | 1087 lượt xem

2019-01-18 | 5021 lượt xem

2018-12-21 | 8272 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »