SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Phúc Âm - TRỞ VỀ - HTTL Lộc Thuận, Bến Tre 2736
2019-10-03
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

2019-01-30 | 574 lượt xem

2019-01-18 | 4382 lượt xem

2018-12-21 | 7517 lượt xem

2018-12-08 | 2985 lượt xem

2018-11-16 | 4204 lượt xem

2018-04-06 | 2176 lượt xem

2018-03-25 | 937 lượt xem

2018-02-01 | 1501 lượt xem

2018-01-19 | 1063 lượt xem

2018-01-02 | 1135 lượt xem

2017-12-26 | 966 lượt xem

2017-12-26 | 1235 lượt xem

2017-10-31 | 1559 lượt xem

2017-10-09 | 1026 lượt xem

2017-10-09 | 972 lượt xem

2017-09-25 | 1201 lượt xem

2017-07-26 | 1751 lượt xem

2017-04-21 | 1592 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »