SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Phúc Âm - TRỞ VỀ - HTTL Lộc Thuận, Bến Tre 4201
2019-10-03
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

2019-01-30 | 623 lượt xem

2019-01-18 | 4455 lượt xem

2018-12-21 | 7634 lượt xem

2018-12-08 | 3049 lượt xem

2018-11-16 | 4332 lượt xem

2018-04-06 | 2252 lượt xem

2018-03-25 | 996 lượt xem

2018-02-01 | 1585 lượt xem

2018-01-19 | 1134 lượt xem

2018-01-02 | 1248 lượt xem

2017-12-26 | 1034 lượt xem

2017-12-26 | 1353 lượt xem

2017-10-31 | 1674 lượt xem

2017-10-09 | 1099 lượt xem

2017-10-09 | 1044 lượt xem

2017-09-25 | 1277 lượt xem

2017-07-26 | 1811 lượt xem

2017-04-21 | 1700 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »