SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Ca NGỢI KHEN DÒNG HUYẾT (solo Hạ Uy Cầm) 1040
Thiên Kiều Linh
2022-04-07
Nguồn: DL Lee

2022-01-27 | 1121 lượt xem

2021-12-21 | 747 lượt xem

2021-12-20 | 347 lượt xem

2021-10-15 | 1033 lượt xem

2021-10-11 | 373 lượt xem

Nơi Nương Náu (My Hiding …
Greg & Glenda Bostock
2021-08-23 | 1060 lượt xem

Tâm Giao Với Jesus
Nenita - Thiên Bảo | VHOPE
2021-06-30 | 1147 lượt xem

2021-05-14 | 1121 lượt xem

2021-04-28 | 1065 lượt xem

2021-02-27 | 1469 lượt xem

2020-12-24 | 1404 lượt xem

2020-12-24 | 757 lượt xem

2020-12-08 | 945 lượt xem

2020-11-28 | 910 lượt xem

2020-10-04 | 1617 lượt xem

2020-09-15 | 1294 lượt xem

2020-08-25 | 1525 lượt xem

2020-08-12 | 927 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »