SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


THẦM TẠ ƠN CHÚA 441
Quỳnh Nga
2020-10-04
Nguồn: DL Lee
HTTL Burnaby Canada

2020-09-15 | 488 lượt xem

2020-08-25 | 654 lượt xem

2020-08-12 | 352 lượt xem

2019-10-03 | 5597 lượt xem

2019-01-30 | 780 lượt xem

2019-01-18 | 4614 lượt xem

2018-12-21 | 7847 lượt xem

2018-12-08 | 3224 lượt xem

2018-11-16 | 4671 lượt xem

2018-04-06 | 2561 lượt xem

2018-03-25 | 1170 lượt xem

2018-02-01 | 1782 lượt xem

2018-01-19 | 1335 lượt xem

2018-01-02 | 1606 lượt xem

2017-12-26 | 1220 lượt xem

2017-12-26 | 1609 lượt xem

2017-10-31 | 1896 lượt xem

2017-10-09 | 1251 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »