SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Nhạc Chia Sẻ Phúc Âm - TRỞ VỀ - HTTL Lộc Thuận, Bến Tre 5341
2019-10-03
VHOPE - Mục Vụ Truyền Thông Cơ Đốc

2019-01-30 | 695 lượt xem

2019-01-18 | 4534 lượt xem

2018-12-21 | 7734 lượt xem

2018-12-08 | 3131 lượt xem

2018-11-16 | 4486 lượt xem

2018-04-06 | 2406 lượt xem

2018-03-25 | 1082 lượt xem

2018-02-01 | 1678 lượt xem

2018-01-19 | 1227 lượt xem

2018-01-02 | 1411 lượt xem

2017-12-26 | 1122 lượt xem

2017-12-26 | 1465 lượt xem

2017-10-31 | 1775 lượt xem

2017-10-09 | 1170 lượt xem

2017-10-09 | 1126 lượt xem

2017-09-25 | 1360 lượt xem

2017-07-26 | 1888 lượt xem

2017-04-21 | 1744 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »