SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


FESTIVAL YÊU HÀ NỘI - Mục sư Franklin Graham 309
2018-02-01
Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

2018-01-19 | 228 lượt xem

2018-01-02 | 252 lượt xem

2017-12-26 | 226 lượt xem

2017-12-26 | 166 lượt xem

2017-12-09 | 285 lượt xem

2017-10-31 | 455 lượt xem

2017-10-09 | 260 lượt xem

2017-10-09 | 197 lượt xem

2017-09-25 | 368 lượt xem

2017-07-26 | 874 lượt xem

2017-04-21 | 537 lượt xem

2017-04-18 | 370 lượt xem

2017-04-14 | 348 lượt xem

2017-04-07 | 562 lượt xem

2017-03-13 | 706 lượt xem

2017-03-04 | 809 lượt xem

2017-02-06 | 596 lượt xem

2017-02-06 | 647 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 »