SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


TIN LÀNH BÌNH AN 502
2020-12-24
Nguồn: Giáo Hạt Tin Lành Canada
CHƯƠNG TRÌNH THÁNH NHẠC 2020
KỶ NIỆM CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH
Do Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Canada thực hiện
Chủ đề: TIN LÀNH BÌNH AN
Diễn giả: Mục sư Lê Kim Duyệt
với sự dự phần của 11 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Canada

2020-12-24 | 139 lượt xem

2020-12-08 | 389 lượt xem

2020-11-28 | 314 lượt xem

2020-10-04 | 984 lượt xem

2020-09-15 | 594 lượt xem

2020-08-25 | 819 lượt xem

2020-08-12 | 448 lượt xem

2019-10-03 | 5677 lượt xem

2019-01-30 | 838 lượt xem

2019-01-18 | 4691 lượt xem

2018-12-21 | 7924 lượt xem

2018-12-08 | 3307 lượt xem

2018-11-16 | 4854 lượt xem

2018-04-06 | 2707 lượt xem

2018-03-25 | 1235 lượt xem

2018-02-01 | 1854 lượt xem

2018-01-19 | 1424 lượt xem

2018-01-02 | 1823 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »