SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Chương trình giao lưu âm nhạc Ân Điển Lạ Lùng 678
2019-01-18
Loi Nguyen Van
Published on 12 Jan 2019
Chương trình giao lưu âm nhạc Ân Điển Lạ Lùng với ban nhạc New York Classical Music Society Korea

2018-12-21 | 6661 lượt xem

2018-12-08 | 1889 lượt xem

2018-11-16 | 3291 lượt xem

2018-04-06 | 1753 lượt xem

2018-03-25 | 547 lượt xem

2018-02-01 | 1015 lượt xem

2018-01-19 | 660 lượt xem

2018-01-02 | 603 lượt xem

2017-12-26 | 544 lượt xem

2017-12-26 | 615 lượt xem

2017-12-09 | 676 lượt xem

2017-10-31 | 902 lượt xem

2017-10-09 | 552 lượt xem

2017-10-09 | 504 lượt xem

2017-09-25 | 706 lượt xem

2017-07-26 | 1268 lượt xem

2017-04-21 | 942 lượt xem

2017-04-18 | 655 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »