SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Đại Nhạc Hội Truyền Giảng nhân dịp THU TRỞ LẠI 1001
2019-03-11
Tin Lành Orange

2019-01-30 | 413 lượt xem

2019-01-18 | 4114 lượt xem

2018-12-21 | 7061 lượt xem

2018-12-08 | 2720 lượt xem

2018-11-16 | 3742 lượt xem

2018-04-06 | 1913 lượt xem

2018-03-25 | 700 lượt xem

2018-02-01 | 1196 lượt xem

2018-01-19 | 831 lượt xem

2018-01-02 | 763 lượt xem

2017-12-26 | 701 lượt xem

2017-12-26 | 791 lượt xem

2017-10-31 | 1088 lượt xem

2017-10-09 | 671 lượt xem

2017-10-09 | 669 lượt xem

2017-09-25 | 901 lượt xem

2017-07-26 | 1470 lượt xem

2017-04-21 | 1137 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 »