SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


XUÂN TRONG CHÚA YÊU THƯƠNG 861
2021-02-27
Nguồn: HTTL BURNABY - Feb 14 2021

2018-01-02 | 1902 lượt xem

2017-12-26 | 1334 lượt xem

2017-12-26 | 1756 lượt xem

2017-10-31 | 2015 lượt xem

2017-10-09 | 1339 lượt xem

2017-10-09 | 1321 lượt xem

2017-09-25 | 1538 lượt xem

2017-07-26 | 2080 lượt xem

2017-04-21 | 1891 lượt xem

2017-04-18 | 1154 lượt xem

2017-04-14 | 1068 lượt xem

2017-04-07 | 1865 lượt xem

2017-03-13 | 1423 lượt xem

2017-03-04 | 2051 lượt xem

2017-02-06 | 1150 lượt xem

2017-02-06 | 1437 lượt xem

2017-01-31 | 1612 lượt xem

2017-01-31 | 1674 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »