SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Ca NGỢI KHEN DÒNG HUYẾT (solo Hạ Uy Cầm) 1432
Thiên Kiều Linh
2022-04-07
Nguồn: DL Lee

2019-10-03 | 6223 lượt xem

2019-01-30 | 1188 lượt xem

2019-01-18 | 5140 lượt xem

2018-12-21 | 8414 lượt xem

2018-12-08 | 3702 lượt xem

2018-11-16 | 5822 lượt xem

2018-04-06 | 3412 lượt xem

2018-03-25 | 1777 lượt xem

2018-02-01 | 2246 lượt xem

2018-01-19 | 1848 lượt xem

2018-01-02 | 2180 lượt xem

2017-12-26 | 1623 lượt xem

2017-12-26 | 2075 lượt xem

2017-10-31 | 2416 lượt xem

2017-10-09 | 1604 lượt xem

2017-10-09 | 1703 lượt xem

2017-09-25 | 1792 lượt xem

2017-07-26 | 2467 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »