SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


BÌNH AN DƯỚI ĐẤT - Christmas Event 2021 424
2021-12-21
Nguồn: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Ban Đại Diện Tin Lành TP.HCM

Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh 2021
Chủ đề: BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự - Phó Hội Trưởng Thứ 1 - HTTLVN
Thời gian: 19h00, Thứ 7, 18.12.2021

2019-01-18 | 5060 lượt xem

2018-12-21 | 8306 lượt xem

2018-12-08 | 3624 lượt xem

2018-11-16 | 5722 lượt xem

2018-04-06 | 3254 lượt xem

2018-03-25 | 1547 lượt xem

2018-02-01 | 2134 lượt xem

2018-01-19 | 1741 lượt xem

2018-01-02 | 2093 lượt xem

2017-12-26 | 1514 lượt xem

2017-12-26 | 1970 lượt xem

2017-10-31 | 2239 lượt xem

2017-10-09 | 1526 lượt xem

2017-10-09 | 1531 lượt xem

2017-09-25 | 1708 lượt xem

2017-07-26 | 2295 lượt xem

2017-04-21 | 2051 lượt xem

2017-04-18 | 1319 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »