SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Ca NGỢI KHEN DÒNG HUYẾT (solo Hạ Uy Cầm) 1433
Thiên Kiều Linh
2022-04-07
Nguồn: DL Lee

2017-04-21 | 2120 lượt xem

2017-04-18 | 1386 lượt xem

2017-04-14 | 1286 lượt xem

2017-04-07 | 2143 lượt xem

2017-03-13 | 1738 lượt xem

2017-03-04 | 2294 lượt xem

2017-02-06 | 1347 lượt xem

2017-02-06 | 1730 lượt xem

2017-01-31 | 1776 lượt xem

2017-01-31 | 1860 lượt xem

2017-01-31 | 1445 lượt xem

2016-12-28 | 1969 lượt xem

2016-12-01 | 2221 lượt xem

2016-12-04 | 1938 lượt xem

2016-06-24 | 2704 lượt xem

HY VỌNG
Sáng tác: Lê Anh Đông & Thanh Trúc - Trình bày: Thái Ngân
2016-03-30 | 2541 lượt xem

NGUỒN SỐNG MỚI
Sáng tác: Hoàng Siêu - Trình bày: Phương Trinh
2016-03-04 | 2108 lượt xem

TÌNH YÊU LÊN NGÔI
Sáng tác: Ngân Hà - Trình bày: Phương Trinh
2016-02-27 | 1692 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »