SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Thánh Ca NGỢI KHEN DÒNG HUYẾT (solo Hạ Uy Cầm) 1434
Thiên Kiều Linh
2022-04-07
Nguồn: DL Lee

TÌNH YÊU BAO LA
Sáng tác: Hoàng Siêu - Trình bày: Peter Nguyễn
2016-02-22 | 1842 lượt xem

MÙA XUÂN MỚI
Sáng tác: Thi Thiên - Trình bày: Thái Hòa - Hoài Ân
2016-03-04 | 1839 lượt xem

HỠI BẠN TÌNH
Ca khúc Hoàng Siêu
2016-01-10 | 2162 lượt xem

TÌM NGÀI
Emma Phạm
2015-12-23 | 2698 lượt xem

2015-12-09 | 1965 lượt xem

TÌNH YÊU GIÁNG SINH
Sáng tác: Bắc Phương - Trình bày: Nênita
2015-12-04 | 1795 lượt xem

2015-11-19 | 2412 lượt xem

GÁNH
Lê Anh Đông
2015-10-11 | 2131 lượt xem

TIN YÊU
Hoàng Siêu
2015-08-26 | 2476 lượt xem

TRUYỂN GIẢNG PHÚC ÂM CHO …
Bà Quả phụ Mục sư Chung Khâm Lộc
2015-08-14 | 2347 lượt xem

2015-07-11 | 2311 lượt xem

2015-07-02 | 3176 lượt xem

LÒNG MẸ - Ca Khúc Hoàng S…
Thơ Lê Mỹ Quảng - Nhạc: Hoàng Siêu
2015-04-30 | 3145 lượt xem

ELOI LAMASABACHTHANI - Ca…
Trình bày: Vũ Thơ Trinh
2015-04-05 | 2303 lượt xem

VÌ GIÊ-XU SỐNG - Ca Khúc …
Trình bày: Duy Linh & Cadillac
2015-04-04 | 1867 lượt xem

ĐỪNG ĐÓNG ĐINH CHÚA…
Thiên Kiều Giang
2015-04-02 | 2528 lượt xem

2015-02-09 | 2356 lượt xem

2015-02-03 | 1949 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »