SDTV ONLINE
Chương Trình Tổng Hợp

Lời giới thiệu

Trang Sống Đạo TV Online là một tổng hợp của những video clip cũ và mới do Sống Đạo thực hiện cũng như trích từ những chương trình truyền hình, các dịp Lễ của Hội Thánh Chúa khắp nơi và lời chứng, Thánh ca của Cơ Đốc nhân thực hiện. SDTV Online cũng được phổ biến trên Youtube, channel: Sống Đạo

Kính mời quý Vị phổ biến Sống Đạo trên Youtube cho thân hữu và góp phần hầu việc Chúa, gởi video clip về SDTV Online để chia sẻ điều Bạn có. Nguyện Chúa dùng SDTV Online để chúng ta cùng gây dựng niềm tin cho nhau và chia sẻ Phúc Âm của Chúa Giêxu cho nhiều người. 

                                                                                              SỐNG ĐẠO


Từ một câu chuyện của tín hữu tin lành ở Gia Lai 44
2018-01-19
VTV4 on the Go

LỜI CHÚA
Hoàng Siêu
2014-09-24 | 2024 lượt xem

NẾU
Hoàng Siêu
2014-09-08 | 1498 lượt xem

2014-09-04 | 1257 lượt xem

2014-09-04 | 1024 lượt xem

CÓ NHỮNG LÚC
Hoàng Siêu
2014-07-13 | 2240 lượt xem

NGUỒN SỐNG
Hoàng Siêu
2014-07-05 | 1765 lượt xem

CHUYẾN TRUYỀN GIÁO TAI CÁ…
Youtube/Quy Luu Nguyen
2014-06-28 | 1236 lượt xem

CHUYẾN TRUYỀN GIÁO TAI CÁ…
Youtube/Quy Luu Nguyen
2014-06-28 | 1140 lượt xem

2014-06-24 | 1245 lượt xem

2014-06-24 | 1362 lượt xem

2014-06-28 | 1458 lượt xem

CHUYẾN TRUYỀN GIÁO TAI CÁ…
Youtube/Quy Luu Nguyen
2014-06-18 | 1031 lượt xem

2014-06-12 | 1163 lượt xem

CHUYẾN TRUYỀN GIÁO TAI CÁ…
Youtube/Quy Luu Nguyen
2014-06-12 | 1180 lượt xem

TRỞ VỀ
Hoàng Siêu
2014-06-07 | 1397 lượt xem

HỒN GẦN BÊN CHÚA - Sáng t…
Trình bày: LINH NĂNG & KIM NGUYÊN
2014-05-28 | 1454 lượt xem

2014-05-22 | 1088 lượt xem

2014-05-22 | 1074 lượt xem

« 1 2 3 4 5 6 7 »