Karaoke
THIÊN KIỀU GIANG

Lời giới thiệu

Sống Đạo xin hân hạnh giới thiệu các tác phẩm của tác giả Thiên Kiều Giang:

1. Nếu Ai Hỏi Danh Thượng Đế (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
2. Chúa Gọi (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
3. Nói Gì Với Nhau (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
4. Vang Lời Tạ Ơn (Ca sĩ- Dây đào - Dây kép)

5. Người Tên Gọi Là Giê-xu (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
6. Nhà Chúa (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
7. Chúa Không Thay Đổi (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)

8. Khi Tôi Muốn Làm Lành (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
9. Trở Về Nhà Cha (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
10. Khi Chúa Sống Trong Ta (Ca sĩ - dây đào - Dây kép)
11. Chúa Là Mùa Xuân (Ca sĩ - dây đào - dây kép)
12. Không Còn Mùa Đông Cô Đơn (Ca sĩ - dây đào - dây kép)
13. Lời Nguyện Đêm Thánh (Ca sĩ - dây đào - dây kép)
NGHE TRỌN CD 13 bài (Cổ Nhạc Cơ Đốc Người Tên Gọi Là Giêxu)

11 - CHÚA LÀ MÙA XUÂN - Thiên Kiều Giang 336
NS Ngọc Huyền
2018-10-06

2018-11-06 | 12060 lượt xem

2018-10-19 | 3571 lượt xem

2018-10-19 | 173 lượt xem

2018-10-19 | 303 lượt xem

2018-10-19 | 224 lượt xem

2018-10-19 | 253 lượt xem

12 - KHÔNG CÒN MÙA ĐÔNG C…
Kiều Uyên & Cẩm Tiên
2018-10-19 | 331 lượt xem

2018-10-06 | 257 lượt xem

2018-10-06 | 210 lượt xem

2018-09-29 | 196 lượt xem

10 - KHI CHÚA SỐNG TRONG …
Karaoke - Dây Đào
2018-09-29 | 159 lượt xem

2018-09-29 | 6773 lượt xem

2018-09-22 | 198 lượt xem

2018-09-22 | 229 lượt xem

9 - TRỞ VỀ NHÀ CHA - Thiê…
Thanh Hồng & NS Kim Tiểu Long
2018-09-22 | 269 lượt xem

2018-09-04 | 272 lượt xem

2018-09-04 | 295 lượt xem

8 - KHI TÔI MUỐN LÀM LÀNH…
Trọng Phúc & Cẩm Tiên
2018-09-04 | 220 lượt xem

1 2 3 »