Karaoke
THIÊN KIỀU GIANG

Lời giới thiệu

Sống Đạo xin hân hạnh giới thiệu các tác phẩm của tác giả Thiên Kiều Giang:

1. Nếu Ai Hỏi Danh Thượng Đế (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
2. Chúa Gọi (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
3. Nói Gì Với Nhau (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
4. Vang Lời Tạ Ơn (Ca sĩ- Dây đào - Dây kép)

5. Người Tên Gọi Là Giê-xu (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
6. Nhà Chúa (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
7. Chúa Không Thay Đổi (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)

8. Khi Tôi Muốn Làm Lành (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
9. Trở Về Nhà Cha (Ca sĩ - Dây đào - Dây kép)
10. Khi Chúa Sống Trong Ta (Ca sĩ - dây đào - Dây kép)
11. Chúa Là Mùa Xuân (Ca sĩ - dây đào - dây kép)
12. Không Còn Mùa Đông Cô Đơn (Ca sĩ - dây đào - dây kép)
13. Lời Nguyện Đêm Thánh (Ca sĩ - dây đào - dây kép)
NGHE TRỌN CD 13 bài (Cổ Nhạc Cơ Đốc Người Tên Gọi Là Giêxu)

13 - LỜI NGUYỆN ĐÊM THÁNH - Thiên Kiều Giang 3763
Karaoke - Dây kép
2018-10-19

2018-11-06 | 14712 lượt xem

2018-10-19 | 406 lượt xem

2018-10-19 | 550 lượt xem

2018-10-19 | 400 lượt xem

2018-10-19 | 429 lượt xem

12 - KHÔNG CÒN MÙA ĐÔNG C…
Kiều Uyên & Cẩm Tiên
2018-10-19 | 573 lượt xem

2018-10-06 | 446 lượt xem

2018-10-06 | 414 lượt xem

2018-10-06 | 600 lượt xem

2018-09-29 | 368 lượt xem

10 - KHI CHÚA SỐNG TRONG …
Karaoke - Dây Đào
2018-09-29 | 338 lượt xem

2018-09-29 | 7002 lượt xem

2018-09-22 | 385 lượt xem

2018-09-22 | 398 lượt xem

9 - TRỞ VỀ NHÀ CHA - Thiê…
Thanh Hồng & NS Kim Tiểu Long
2018-09-22 | 499 lượt xem

2018-09-04 | 451 lượt xem

2018-09-04 | 483 lượt xem

8 - KHI TÔI MUỐN LÀM LÀNH…
Trọng Phúc & Cẩm Tiên
2018-09-04 | 395 lượt xem

1 2 3 »