Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A131 Thần An Ủi 625
2016-07-23

2017-05-15 | 32344 lượt xem

2017-05-15 | 1056 lượt xem

2017-05-15 | 1029 lượt xem

2017-05-15 | 787 lượt xem

2017-05-15 | 814 lượt xem

2017-05-15 | 1134 lượt xem

2017-05-15 | 963 lượt xem

2017-05-15 | 780 lượt xem

2017-05-15 | 828 lượt xem

2017-05-15 | 871 lượt xem

2017-05-15 | 795 lượt xem

2017-05-15 | 757 lượt xem

2017-05-15 | 767 lượt xem

2017-05-15 | 778 lượt xem

2017-05-15 | 988 lượt xem

2017-05-15 | 784 lượt xem

2017-05-15 | 1097 lượt xem

2017-05-15 | 800 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »