Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A307 Đấng Nắm Giữ Tương Lai 379
2017-05-13

2017-05-15 | 30131 lượt xem

2017-05-15 | 978 lượt xem

2017-05-15 | 927 lượt xem

2017-05-15 | 719 lượt xem

2017-05-15 | 740 lượt xem

2017-05-15 | 991 lượt xem

2017-05-15 | 876 lượt xem

2017-05-15 | 706 lượt xem

2017-05-15 | 754 lượt xem

2017-05-15 | 793 lượt xem

2017-05-15 | 725 lượt xem

2017-05-15 | 689 lượt xem

2017-05-15 | 696 lượt xem

2017-05-15 | 709 lượt xem

2017-05-15 | 887 lượt xem

2017-05-15 | 701 lượt xem

2017-05-15 | 998 lượt xem

2017-05-15 | 729 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »