Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A328 Vẹn Lòng Trung Tín 360
2017-05-15

2017-05-15 | 30915 lượt xem

2017-05-15 | 1008 lượt xem

2017-05-15 | 970 lượt xem

2017-05-15 | 744 lượt xem

2017-05-15 | 769 lượt xem

2017-05-15 | 1032 lượt xem

2017-05-15 | 908 lượt xem

2017-05-15 | 730 lượt xem

2017-05-15 | 782 lượt xem

2017-05-15 | 818 lượt xem

2017-05-15 | 750 lượt xem

2017-05-15 | 713 lượt xem

2017-05-15 | 717 lượt xem

2017-05-15 | 735 lượt xem

2017-05-15 | 923 lượt xem

2017-05-15 | 729 lượt xem

2017-05-15 | 1040 lượt xem

2017-05-15 | 752 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »