Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A353 Chúa Duy Nhất 476
2017-05-15

2017-05-15 | 32384 lượt xem

2017-05-15 | 1057 lượt xem

2017-05-15 | 1032 lượt xem

2017-05-15 | 789 lượt xem

2017-05-15 | 814 lượt xem

2017-05-15 | 1136 lượt xem

2017-05-15 | 966 lượt xem

2017-05-15 | 780 lượt xem

2017-05-15 | 829 lượt xem

2017-05-15 | 871 lượt xem

2017-05-15 | 797 lượt xem

2017-05-15 | 758 lượt xem

2017-05-15 | 769 lượt xem

2017-05-15 | 779 lượt xem

2017-05-15 | 990 lượt xem

2017-05-15 | 784 lượt xem

2017-05-15 | 1101 lượt xem

2017-05-15 | 800 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »