Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A358 Lời Chúa Vững Lập 470
2017-05-15

2017-05-15 | 32195 lượt xem

2017-05-15 | 1050 lượt xem

2017-05-15 | 1025 lượt xem

2017-05-15 | 783 lượt xem

2017-05-15 | 806 lượt xem

2017-05-15 | 1126 lượt xem

2017-05-15 | 956 lượt xem

2017-05-15 | 774 lượt xem

2017-05-15 | 824 lượt xem

2017-05-15 | 864 lượt xem

2017-05-15 | 791 lượt xem

2017-05-15 | 749 lượt xem

2017-05-15 | 762 lượt xem

2017-05-15 | 774 lượt xem

2017-05-15 | 978 lượt xem

2017-05-15 | 775 lượt xem

2017-05-15 | 1091 lượt xem

2017-05-15 | 792 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »