Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A384 Đêm Đến 462
2017-05-15

2017-05-15 | 35932 lượt xem

2017-05-15 | 1169 lượt xem

2017-05-15 | 1157 lượt xem

2017-05-15 | 896 lượt xem

2017-05-15 | 919 lượt xem

2017-05-15 | 1294 lượt xem

2017-05-15 | 1082 lượt xem

2017-05-15 | 886 lượt xem

2017-05-15 | 971 lượt xem

2017-05-15 | 992 lượt xem

2017-05-15 | 918 lượt xem

2017-05-15 | 860 lượt xem

2017-05-15 | 884 lượt xem

2017-05-15 | 889 lượt xem

2017-05-15 | 1115 lượt xem

2017-05-15 | 891 lượt xem

2017-05-15 | 1221 lượt xem

2017-05-15 | 914 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »