Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A390 Xin Chúa Sai Con 439
2017-05-15

2017-05-15 | 32481 lượt xem

2017-05-15 | 1060 lượt xem

2017-05-15 | 1035 lượt xem

2017-05-15 | 791 lượt xem

2017-05-15 | 816 lượt xem

2017-05-15 | 1138 lượt xem

2017-05-15 | 967 lượt xem

2017-05-15 | 785 lượt xem

2017-05-15 | 832 lượt xem

2017-05-15 | 876 lượt xem

2017-05-15 | 802 lượt xem

2017-05-15 | 760 lượt xem

2017-05-15 | 771 lượt xem

2017-05-15 | 781 lượt xem

2017-05-15 | 991 lượt xem

2017-05-15 | 787 lượt xem

2017-05-15 | 1104 lượt xem

2017-05-15 | 804 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »