Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A415 Con Chiên Lạc 308
2017-05-15

2017-05-15 | 25068 lượt xem

2017-05-15 | 854 lượt xem

2017-05-15 | 796 lượt xem

2017-05-15 | 612 lượt xem

2017-05-15 | 620 lượt xem

2017-05-15 | 799 lượt xem

2017-05-15 | 728 lượt xem

2017-05-15 | 602 lượt xem

2017-05-15 | 641 lượt xem

2017-05-15 | 673 lượt xem

2017-05-15 | 620 lượt xem

2017-05-15 | 582 lượt xem

2017-05-15 | 584 lượt xem

2017-05-15 | 604 lượt xem

2017-05-15 | 738 lượt xem

2017-05-15 | 586 lượt xem

2017-05-15 | 822 lượt xem

2017-05-15 | 623 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »