Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A420 Cuộc Đời Ngắn Ngủi 385
2017-05-15

2017-05-15 | 30951 lượt xem

2017-05-15 | 1010 lượt xem

2017-05-15 | 971 lượt xem

2017-05-15 | 749 lượt xem

2017-05-15 | 772 lượt xem

2017-05-15 | 1036 lượt xem

2017-05-15 | 909 lượt xem

2017-05-15 | 732 lượt xem

2017-05-15 | 784 lượt xem

2017-05-15 | 820 lượt xem

2017-05-15 | 754 lượt xem

2017-05-15 | 714 lượt xem

2017-05-15 | 718 lượt xem

2017-05-15 | 736 lượt xem

2017-05-15 | 925 lượt xem

2017-05-15 | 730 lượt xem

2017-05-15 | 1041 lượt xem

2017-05-15 | 753 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »