Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A427 Huyết Chiên Con 322
2017-05-15

2017-05-15 | 25286 lượt xem

2017-05-15 | 863 lượt xem

2017-05-15 | 805 lượt xem

2017-05-15 | 621 lượt xem

2017-05-15 | 631 lượt xem

2017-05-15 | 812 lượt xem

2017-05-15 | 739 lượt xem

2017-05-15 | 610 lượt xem

2017-05-15 | 649 lượt xem

2017-05-15 | 681 lượt xem

2017-05-15 | 629 lượt xem

2017-05-15 | 592 lượt xem

2017-05-15 | 593 lượt xem

2017-05-15 | 614 lượt xem

2017-05-15 | 751 lượt xem

2017-05-15 | 598 lượt xem

2017-05-15 | 838 lượt xem

2017-05-15 | 632 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »