Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A433 Cầu Nguyện Cho Anh 343
2017-05-15

2017-05-15 | 25038 lượt xem

2017-05-15 | 852 lượt xem

2017-05-15 | 794 lượt xem

2017-05-15 | 610 lượt xem

2017-05-15 | 617 lượt xem

2017-05-15 | 797 lượt xem

2017-05-15 | 725 lượt xem

2017-05-15 | 599 lượt xem

2017-05-15 | 638 lượt xem

2017-05-15 | 671 lượt xem

2017-05-15 | 618 lượt xem

2017-05-15 | 579 lượt xem

2017-05-15 | 582 lượt xem

2017-05-15 | 601 lượt xem

2017-05-15 | 736 lượt xem

2017-05-15 | 584 lượt xem

2017-05-15 | 819 lượt xem

2017-05-15 | 621 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »