Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A467 Dâng Hiến 402
2017-05-15

2017-05-15 | 32071 lượt xem

2017-05-15 | 1042 lượt xem

2017-05-15 | 1016 lượt xem

2017-05-15 | 779 lượt xem

2017-05-15 | 800 lượt xem

2017-05-15 | 1115 lượt xem

2017-05-15 | 949 lượt xem

2017-05-15 | 768 lượt xem

2017-05-15 | 819 lượt xem

2017-05-15 | 856 lượt xem

2017-05-15 | 788 lượt xem

2017-05-15 | 744 lượt xem

2017-05-15 | 755 lượt xem

2017-05-15 | 770 lượt xem

2017-05-15 | 974 lượt xem

2017-05-15 | 769 lượt xem

2017-05-15 | 1086 lượt xem

2017-05-15 | 787 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »