Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A489 Tiếng Gõ Cửa 512
2017-05-15

2017-05-15 | 35047 lượt xem

2017-05-15 | 1152 lượt xem

2017-05-15 | 1132 lượt xem

2017-05-15 | 871 lượt xem

2017-05-15 | 897 lượt xem

2017-05-15 | 1261 lượt xem

2017-05-15 | 1058 lượt xem

2017-05-15 | 869 lượt xem

2017-05-15 | 935 lượt xem

2017-05-15 | 970 lượt xem

2017-05-15 | 897 lượt xem

2017-05-15 | 839 lượt xem

2017-05-15 | 858 lượt xem

2017-05-15 | 866 lượt xem

2017-05-15 | 1092 lượt xem

2017-05-15 | 868 lượt xem

2017-05-15 | 1198 lượt xem

2017-05-15 | 892 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »