Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A493 Lời Nguyện Chiều 1295
2017-05-15

2017-05-15 | 47927 lượt xem

2017-05-15 | 1624 lượt xem

2017-05-15 | 1608 lượt xem

2017-05-15 | 1371 lượt xem

2017-05-15 | 1341 lượt xem

2017-05-15 | 1789 lượt xem

2017-05-15 | 1454 lượt xem

2017-05-15 | 1251 lượt xem

2017-05-15 | 1432 lượt xem

2017-05-15 | 1415 lượt xem

2017-05-15 | 1331 lượt xem

2017-05-15 | 1255 lượt xem

2017-05-15 | 1323 lượt xem

2017-05-15 | 1290 lượt xem

2017-05-15 | 1496 lượt xem

2017-05-15 | 1238 lượt xem

2017-05-15 | 1705 lượt xem

2017-05-15 | 1290 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »