Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A495 Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng 772
2017-05-15

2017-05-15 | 23219 lượt xem

2017-05-15 | 819 lượt xem

2017-05-15 | 757 lượt xem

2017-05-15 | 575 lượt xem

2017-05-15 | 584 lượt xem

2017-05-15 | 740 lượt xem

2017-05-15 | 682 lượt xem

2017-05-15 | 568 lượt xem

2017-05-15 | 608 lượt xem

2017-05-15 | 622 lượt xem

2017-05-15 | 582 lượt xem

2017-05-15 | 545 lượt xem

2017-05-15 | 547 lượt xem

2017-05-15 | 564 lượt xem

2017-05-15 | 682 lượt xem

2017-05-15 | 549 lượt xem

2017-05-15 | 584 lượt xem

2017-05-15 | 616 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »