Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A498 Đêm Vui Trần Thế 565
2017-05-15

2017-05-15 | 23219 lượt xem

2017-05-15 | 820 lượt xem

2017-05-15 | 757 lượt xem

2017-05-15 | 575 lượt xem

2017-05-15 | 584 lượt xem

2017-05-15 | 741 lượt xem

2017-05-15 | 682 lượt xem

2017-05-15 | 568 lượt xem

2017-05-15 | 609 lượt xem

2017-05-15 | 622 lượt xem

2017-05-15 | 583 lượt xem

2017-05-15 | 546 lượt xem

2017-05-15 | 547 lượt xem

2017-05-15 | 683 lượt xem

2017-05-15 | 549 lượt xem

2017-05-15 | 772 lượt xem

2017-05-15 | 585 lượt xem

2017-05-15 | 616 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »